Dojrzałość do SI

Zaawansowanie w zakresie sztucznej inteligencji

EIT- Witamy w tescie który oceni stopien przygotowania Państwa organizacji do wprowadzania sztucznej inteligencji opracowanego przez Europejski Instytut Inowacji i Technologii

Ogólnym celem EIT jest zwiększenie konkurencyjności Europy, zapewnienie jej zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy poprzez promocję i wzmacnianie współpracy między wiodącymi podmiotami biznesowymi, edukacyjnymi i naukowo-badawczymi. Wspiera on również innowacyjność i przedsiębiorczość w Europie poprzez tworzenie środowisk umożliwiających rozkwit kreatywnego i innowacyjnego myślenia. Poniższa ankieta dotycząca zaawansowania procesów w zakresie sztucznej inteligencji, opracowaną przez VTT (Fińskie Centrum Badań Technicznych), pomoże we wdrażeniu lub rozwoju instniejącego już systemu sztucznej inteligencji w Państwa Organizacji. Pod pojeciem Organizacja rozumiemy: Firmy, Przedsiebiorstwa, Banki, Towarzystwa i Zwiąski socjale, Organizacje spoleczne, Kluby sportowe, projekty biznesowe i.t.p. W dowolnym momencie możesz przeglądać niektóre aplikacje do przypadków użycia sztucznej inteligencji.

W jakim stopniu przygotowana jest Państwa organizacja w zakresie sztucznej inteligencji aby odnosić z niej kożyści?

Wykorzystanie sztucznej inteligencji ma duży wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i biznesu. Stanowi niezbędny czynnik technologiczny, który oprócz poprawy wydajności może doprowadzić również do powstania nowych sposobów pracy, procesów i możliwości biznesowych. Powstaną nowe zawody. Kluczowe znaczenie ma jak najlepsze wykorzystanie możliwości, jakie stwarza cyfryzacja i sztuczna inteligencja w tworzeniu wartości n.p. produkcyjnej, poprawy wydajności. Dotyczy to zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Pojawiają się również pytania natury etycznej związane z częściowym przeniesieniem procesu decyzyjnego z ludzi na maszyny.

Jednak pierwszym krokiem który umożliwi dalszy rozwój jest ustalenie poziomu sztucznej inteligencji w Państwa firmie Organizacji. A Następnie wybór potencjalnych kroków prowadzących do usprawnienia procesów.

Test oceny stopnia zaawansowania w zakresie sztucznej inteligencji opracowany przez VTT może posłużyć jako bezpłatne narzędzie internetowe do samooceny. Test wygeneruje wykres, który przedstawi wizualnie stopien zaawansowania i przygotowania Państwa Organizacji w zakresie sztucznej inteligencji. Wynik przedstawiony bedzie w sześciu grupach tematycznych, które można wykorzystać do rozpoznania ważnych, niezbędnych lub pilnych celów rozwojowych. Cele te różnią się w zależności od profilu i wielkości Organizacji, dlatego zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy otwarci na pytania i dyskusje odnośnie przeprowadzonego testu jak równierz tematów dotyczących sztucznej inteligencji.

Sześć grup tematycznych w tescie oceny stopnia zaawansowania w zakresie sztucznej inteligencji to: strategia i zarządzanie, produkty i usługi, kompetencje i współpraca, procesy, dane i technologia.

Zachęcamy do bezpłatnego sprawdzenia stopnia zaawansowania firmy w zakresie sztucznej inteligencji.

Poprzez wypełnienie testu uzyskają Państwo:
- pierwsze oszacowanie stopnia zaawansowania sztucznej inteligencji w Państwa Organizacji
- porównanie poziomu zaawansowania w zakresie sztucznej inteligencji Państwa Organizacji z innymi Organizacjami